บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เปิดสนามประลองความรู้การค้า ดึง 15 โรงเรียนดัง โชว์แผนการตลาดอาเซียน
 


บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เปิดสนามประลองความรู้การค้า ดึง 15 โรงเรียนดัง โชว์แผนการตลาดอาเซียน


Share |
 บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เปิดสนามประลองความรู้การค้า ดึง 15 โรงเรียนดัง โชว์แผนการตลาดอาเซียน


สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเวทีแข่งขันการนำเสนอ “ลู่ทางการค้าของไทยในตลาดอาเซียน” (SPU ASEAN Young Contest 2014) เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอข้อมูลสินค้าไทยที่สามารถขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับ 7 ทีมที่ชนะการแข่งขัน  ณ ลาน Exhibition อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 


ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการแข่งขัน “ลู่ทางการค้าของไทยในตลาดอาเซียน” ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับบริษัท  บียอนสกาย กรุ๊ป (แทนซาเนีย) จำกัด บริษัท คริสตี้นี่ โกลด์ จำกัด และบริษัท จอยแอนด์คอยส์ คอปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันสร้างเวทีการวิเคราะห์สินค้าไทยและธุรกิจไทยเพื่อรองรับในตลาดอาเซียนนั้น ถือว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมาพึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งโครงการนี้สอดรับกับปี 2558 ที่จะเป็นปีของการรวมตัวของอาเซียน ยิ่งถือเป็นโอกาสดีที่เราจะขยายตลาดไปยังกลุ่มตลาดอาเซียนได้ โดยความรู้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลพบว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมาพึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของ GDP ซึ่งตลาดสำคัญของไทยสำหรับการส่งออกได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียนคิดเป็น 24.7% ทั้งนี้สัดส่วนการส่งออกของไทยในตลาดอาเซียนมีมูลค่ากว่า 1.75 ล้านล้านบาท จึงคาดได้ว่าอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและสามารถขยายตัวได้อีกหลังการรวมตัวเป็น AEC ในปี 2558 ทางสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการแข่งขันการนำเสนอ “ลู่ทางการค้าของไทยในตลาดอาเซียน” ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของไทยว่า สินค้าประเภทใด จะมีโอกาสทำการส่งออกไปยังตลาดในประเทศใดในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ทั้งยังเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการส่งออกของไทยด้วย


ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนและนักศึกษาจากโรงเรียนทั้งในเขต กทม.และปริมณฑลเข้าร่วมกว่า 15 สถาบัน โดยให้นักเรียน นักศึกษา แบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน ทำการสืบค้นข้อมูล จัดทำเล่มรายงาน และการนำเสนอ (PowerPoint) สินค้าและการส่งออกสำหรับประเทศต่างๆ ในตลาดอาเซียน ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยทีมที่ชนะจะได้รับโล่รางวัลจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

 

หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินจากภายนอก นายพิเชษฐ แก้ววิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอยน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ว่า “สิ่งที่น้องๆ จะได้รับแน่ๆ คือ ได้เรียนรู้และการวางแผนเพื่อตอบโจทย์ของสินค้าไทยกับลู่ทางการค้าไทยในอาเซียน สิ่งสำคัญคือ การที่ผู้ร่วมเข้าแข่งขันทุกๆ คนได้ทราบข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนทางด้านธุรกิจที่สามารถสร้างศักยภาพให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวไปสู่ระดับอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์


นอกจากนี้ สมาชิกทีมที่ชนะการแข่งขัน น.ส.รัชติญา กรานแหยม นักศึกษา ปวช.3 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ให้สัมภาษณ์น้ำเสียงตื่นเต้นว่า สำหรับรางวัลที่ได้ในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการรวมพลัง ความทุ่มเทและความสามารถเฉพาะตัวของทุกคนในทีม โดยเฉพาะอาจารย์เตชินท์ ดีโสภา หัวหน้าหมวดวิชาธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกๆ เรื่อง และที่สำคัญที่สุดคือให้โอกาสพวกเราได้แสดงความสามารถในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้พวกเราได้ศึกษาและหาข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย


เวทีการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ค้นหาผู้ที่มีพรสวรรค์ในการที่จะทำธุรกิจในตลาดอาเซียนเท่านั้น แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้กล้าแสดงออกทางความคิด ระดมสมองคิดแผนกลยุทธ์ที่ไม่ได้อยู่แค่ในกรอบ แต่เป็นการได้ค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพิ่มพูนประสบการณ์นอกเหนือจากในห้องเรียน พร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในวันข้างหน้าได้อย่างชาญฉลาดต่อไปอีกด้วย
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.
ติดต่อสอบถาม Webmaster :munjeed@yahoo.com