เด็กกวดวิชาลดลง เหตุจากเศรษฐกิจพ่นพิษ-อัตราการเกิดน้อยลง
 


เด็กกวดวิชาลดลง เหตุจากเศรษฐกิจพ่นพิษ-อัตราการเกิดน้อยลง


 เด็กกวดวิชาลดลง เหตุจากเศรษฐกิจพ่นพิษ-อัตราการเกิดน้อยลง
รับชมข่าว VDO -->

 

 

 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมครูและผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาแห่งประเทศไทยที่มีสมาชิกประมาณ 4,000 แห่งทั่วประเทศ ได้รายงานว่าปัจจุบันนักเรียนไปสมัครเรียนโรงเรียนกวดวิชาลดน้อยลงมาก จากเดิมผู้ปกครองนิยมส่งลูกมาเรียนในช่วงปิดเทอมวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยสาเหตุที่น้อยลง อาจเพราะ อัตราการเกิดของประชากรลดลง เดิมระดับชั้น ป.1 มีประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ แต่ขณะนี้เหลือเพียง 800,000 คน จึงทำให้ยอดเด็กที่ไปสมัครเรียนกวดวิชาลดลงตามไปด้วย

 

 

นายอนุสรณ์ ศิวะกุล นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา กล่าวว่า เด็กมาเรียนกวดวิชาน้อยลง โดยบางโรงเรียน เด็กลดลงเกือบ 100% เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ต่ำลง และอัตราการเกิดของประชากรลดลงด้วย แต่ประเด็นเหล่านี้ยังไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กมาเรียนกวดวิชาลดลง แต่เป็นไปตามธรรมชาติของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามากกว่า เพราะทุกวันนี้โรงเรียนกวดวิชามีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยมีกลุ่มติวเตอร์หน้าใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.