ชายไทยเจ้าชู้ที่1ของโลก-หมอยันมังกรเล็ก-ใหญ่ไม่สำคัญ
 


ชายไทยเจ้าชู้ที่1ของโลก-หมอยันมังกรเล็ก-ใหญ่ไม่สำคัญ


ชายไทยเจ้าชู้ที่1ของโลก-หมอยันมังกรเล็ก-ใหญ่ไม่สำคัญ

กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ถึงการเปรียบเทียบขนาดอวัยวะเพศชายทั่วโลกจนเป็นที่ฮือฮาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเรื่องนี้

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยา และที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวว่า ขนาดของอวัยวะเพศไม่ได้มีความสำคัญต่อชีวิตการครองเรือนทั้งหมด มีความสำคัญแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่โดยทั่วไปผู้ชายมักจะคิดว่าขนาดของอวัยวะเพศที่ใหญ่ และยาวจะรู้สึกว่ามีอำนาจ ทำให้ผู้หญิงมีความสุขได้มากกว่าขนาดที่เล็ก-สั้น ในขณะที่ผู้ชายที่มีขนาดอวัยวะเพศที่เล็ก และสั้น จะรู้สึกว่าตนเป็นคนมีปมด้อย ความสุขในทางเพศไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของอวัยวะเพศชาย แต่ขึ้นอยู่กับความสมดุลของขนาดของชาย-หญิงมากกว่า

ดร.วัลลภ กล่าวว่า จากการสำรวจเรื่องชู้สาวเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าชายไทยเจ้าชู้เป็นอับดับ 1 ของโลก และหญิงไทยเจ้าชู้เป็นอันดับ 2 ของโลก ทำให้ทราบว่าชีวิตการครองเรือนของ คนไทยมีปัญหา สาเหตุของปัญหาครอบครัวนี้มาจากการที่ผู้ชายไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิง คิดว่าขนาดอวัยวะเพศที่ใหญ่-ยาวเท่านั้นที่ทำให้ผู้หญิงมีความสุขได้ ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ด้าน นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขนาด 4 นิ้ว ถือว่าไม่เล็กสำหรับคนไทยและคนเอเชีย เนื่องจากคนไทยรูปร่างเล็ก ไม่เหมือนคนแอฟริกา อย่างไรก็ตามขนาดไม่มีความสำคัญกับการมีเพศสัมพันธ์ อีกทั้งการสำรวจดังกล่าวคิดว่าเพียงแค่ทำให้ฮือฮาเท่านั้น

“ผมว่าผลสำรวจที่ออกมาแต่ละชาติก็ไม่ได้ห่างกันมาก ชายไทยสูงเฉลี่ยประมาณ 165-170 เซนติเมตร ขนาดประมาณนี้ก็ดีเหมาะกับรูปร่างแล้ว” นพ.กวิรัช กล่าว

วันเดียวกัน นพ.ดนัยพันธ์ อัครสกุล หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า เชื้อชาติและพันธุกรรมมีผลต่อขนาดของอวัยวะเพศ ซึ่งโดยทั่วไปชาวตะวันตกหรือชาวยุโรปจะมีขนาดใหญ่กว่าผู้ชายในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งโดยทั่วไปความสูงก็จะสอดคล้องกับขนาดอวัยวะเพศอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบยังไม่เคยมีการวัดขนาดอวัยวะเพศเฉลี่ยโดยตรง เนื่องจากโดยหลักการจะนำผู้ชายในแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคมาวัดเรียงลำดับขนาดกันโดยตรงทำได้ยาก.
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.