สถาบันวิทยาศาสตร์ฯระยองเปิดรับสมัคร คณาจารย์และนักวิจัย ถึง31ส.ค.นี้
 


สถาบันวิทยาศาสตร์ฯระยองเปิดรับสมัคร คณาจารย์และนักวิจัย ถึง31ส.ค.นี้


 สถาบันวิทยาศาสตร์ฯระยองเปิดรับสมัคร คณาจารย์และนักวิจัย ถึง31ส.ค.นี้
รับชมข่าว VDO -->


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง หรือ RAIST (Rayong Advanced Institute of Science & Technology) อยู่ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย กลุ่ม ปตท.  ทั้งนี้ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง หรือ RAIST กำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคแรกในเดือนสิงหาคม 2558 จึงขอเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสนใจสมัครเป็นคณาจารย์ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ   ศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant, Associate และ Full Professors) และนักวิจัยหลังปริญญาเอก"สถาบันฯรับสมัครคณาจารย์ในคณะ 1) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพลังงาน (Energy Science and Engineering) 2) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโมเลกุล (Molecular Science and Engineering) มีเงินเดือนประจำเทียบเท่าระดับนานาชาติ มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนงานวิจัยที่เพียบพร้อม มีทุนวิจัยสนับสนุน และสวัสดิการครบถ้วน"นายไพรินทร์กล่าว


ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีศักยภาพโดดเด่นพร้อมงานวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งเอกสารเป็นหลักฐานประกอบด้วย 1.ประวัติการศึกษาและการทำงาน 2.ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ รวมทั้งเสนองานวิจัยที่ดีที่สุด 5 เรื่อง 3.คำอธิบายของแรงจูงใจ แผนงานวิจัย ประสบการณ์การวิจัย ประสบการณ์และความสนใจในการสอน และ 4.รายชื่อผู้รับรองอย่างน้อย 3 ท่าน โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2557 หรือจนกว่าจะเต็มอัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ http://raist.pttplc.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์[email protected]<mailto:[email protected]> หรือ โทรศัพท์ในเวลาทำการ +(66)95-886-0981
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.