"ปู" ปลื้มต้อนรับ นร.ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมฯ
 


"ปู" ปลื้มต้อนรับ นร.ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมฯเมื่อวันที่ 23 เม.ย. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า วันนี้ ดิฉันได้พบกับตัวแทนนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสามารถสอบเข้าเรียนในคณะแพทย์ศาตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว อีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีความตั้งใจจะสมัครเข้าเรียนในสาขาแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ซึ่งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานฯ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้ามาฝึกงานที่โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์จริงจากการทำงานในโรงพยาบาล 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุอีกว่า โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เริ่มขึ้นเมื่อปี 2552 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นองค์รองประธาน ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่อง โดยยึดหลักให้มีการกระจายทุนครบในทุกจังหวัด โดยทรงพระราชทานทุนจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้นักเรียนจังหวัดละ 2 ทุน (ชาย 1 หญิง 1) ปัจจุบัน มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานฯ ไปแล้ว รวม 5 รุ่น จำนวน 739 ราย โดยจัดสรรเงินทุนพระราชทานไปแล้ว รวมทั้งสิ้นประมาณ 70,000,000 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่เรียนดี แต่มีความยากจน เพื่อให้มีโอกาสในการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไป.
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.