2 เด็กไทยชิงชัยออกแบบงานสถาปัตย์
 


2 เด็กไทยชิงชัยออกแบบงานสถาปัตย์


2 เด็กไทยชิงชัยออกแบบงานสถาปัตย์


เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีการแข่งขันประกวดออกแบบ nippon paint young designer award หรือโครงการประกวดออกแบบระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2556 โดยมีตัวแทนจาก 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น  จีน  สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย เข้าแข่งขันภายใต้โจทย์แนวคิด “rethink recreate” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบเชิงอนุรักษ์ให้กับบุคลากรแวดวงสถาปัตยกรรม มีตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน 2 คน คือ นายพีรณัฐ วงศ์สิริศักดิ์ ปี 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับนายมาฌิน ธนสีลังกูร ปี 4 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร โดยนายพีรณัฐได้นำเสนอผลงาน “bike bike” ที่จะนำพื้นที่ว่างเปล่ามาสร้างเป็นทางเดินรถจักรยานเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ขณะที่นายมาฌิน นำเสนอผลงานนำวัสดุเหลือใช้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมาตกแต่งที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะกรรมการและผู้เข้าชมอย่างมาก.
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.