"งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร" ธรรมนิทรรศการมิติใหม่ กลางกรุง
 


"งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร" ธรรมนิทรรศการมิติใหม่ กลางกรุง


Share |

 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)  โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดบวรนิเวศวิหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีฯ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีทางธรรมมากกว่า ๑๐๐ องค์กร ร่วมกันจัด "งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The Hidden Capital" ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.  ณ  รอยัลพารากอนฮอลล์  ชั้น ๕   ศูนย์การค้าสยามพารากอน 


ครั้งนี้นับเป็นความต่อเนื่องจากงานวัดลอยฟ้าครั้งที่ ๑ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขึ้น ด้วยการจำลอง “จิตตนคร” จากพระนิพนธ์ในรูปแบบมหกรรมและนิทรรศการทางธรรมมิติใหม่ แปลกและแตกต่างเพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ และน้อมนำไปใช้จัดการพัฒนา บริหารจัดการชีวิตและจิตใจตนเอง ให้เป็นผู้มีความสุข สงบ เย็น เป็นประโยชน์ให้ยิ่งๆ ขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญที่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน

 

         “งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The Hidden Capital” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกสักการะถวายเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นการย้ำว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงค่าจะยังได้รับการสืบสานต่อในปีที่ ๑๐๑ โดยมี ๒ ชุดนิทรรศการสำคัญ คือ “ญาณสังวรเถรธรรม” ที่แสดงให้ประจักษ์ในองค์คุณ ๑๐ ประการของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นเถรธรรม ๑๐ ที่หมายถึงคุณธรรมของพระเถระอันควรแก่การรับรู้อย่างยิ่ง และ “จิตตนคร” พระนิพนธ์ในรูปแบบของละครวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการบริหารจิตถึง ๙๒ ตอน ในเชิงอุปมามีตัวละครที่แฝงข้อธรรมสำคัญว่าด้วยกระบวนการทางจิตใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง สนุกสนาน โดยจำลองเป็น ๕ ฉากสำคัญของเนื้อเรื่องเต็มพื้นที่ ๘,๐๐๐ ตารางเมตรของรอยัลพารากอนฮอลล์ คือ ไตรภูมิโลก จิตตนิทรรศน์ กองทัพมรรค โรงแสดงธรรม และห้องบริหารจิต พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารจิตอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย เสวนา อภิปราย สวดมนต์ จิตตภาวนา นานาครูบาอาจารย์นับสิบสำนักนัดแสดงธรรมครั้งใหญ่ตลอด ๕ วันพร้อมแนะนำการบริหารจิต ๑๐ พระอาจารย์ใหญ่ นำโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ศิษย์หลวงตามหาบัว, พระอาจารย์มานพ อุปสโม, พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์, พระอาจารย์ชยสาโร ฯลฯ 

 

 ครั้งพิเศษที่ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงรวมพลแสดงธรรมรูปแบบใหม่ทั้งละครเวที หุ่นสาย คอนเสิร์ต แฟชั่นโชว์ โดยเฉพาะการจัดละครเวทีครั้งสำคัญของเมืองไทยในชื่อว่า “จิตตา กับ นาคร” โดยนำเค้าโครงพระนิพนธ์ “จิตตนคร” ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ มาเรียบเรียงเขียนบทและกำกับการแสดงโดย นิกร แซ่ตั้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี ๒๕๕๓  นำแสดงโดย เบนซ์, พรชิตา ณ สงขลา, โอ๊ต วรวุฒิ นิยมทรัพย์, อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์, ปุยฝ้าย(AF4) ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล และแม็ค(AF6) วีรคณิศร์ วัฒนกานต์กุล


 นอกจากนี้ ยังมีเหล่านักร้องชื่อดัง อาทิ ปาน ธนพร แวกประยูรและคณะศิลปินบัวลอย, มาลีวัลย์ เจมิน่าและคณะยุวพุทธฯ, ป๊อด Moderndog, ทฤษฎี ณ พัทลุง, บี๋ คณาคำ อภิรดี กับคณะธรรมะคีตะ ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว ซึ่งอำนวยเพลงโดยธเนศ วรากุลนุเคราะห์, หมู่บ้านพลัมกับสถาบันดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาสาจัดเป็นคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ในโรงแสดงธรรม และตู่ นพพล โกมารชุน และ ปรียานุช ปานประดับ นำวงมโหระทึกขึ้นเวทีไตรภูมิโลก พร้อมวงนั่งเล่นที่เป็นการรวมตัวของ ๘ นักประพันธ์เพลงชั้นนำของเมืองไทยในค่ายแกรมมี่, เจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธน, จีวันแบนด์, อุ๋ย Buddha Bless, อีกา (EKA), วงภูมิจิต ฯลฯ


         พลาดไม่ได้กับ ๒ กิจกรรมสุดพิเศษคือ การแสดงหุ่นสายสื่อผสม พุทธจินตนิทาน “จิตตนคร”  โดยคณะหุ่นสายเสมา กำกับการแสดงโดยนิมิตร พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี ๒๕๕๐  เรียบเรียงเพลงประกอบโดยณรงค์ ปรางเจริญ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี ๒๕๕๐ และเจ้าของรางวัลระดับโลกหลายรายการ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และพลาดไม่ได้กับการแสดงธรรมปิดงาน “ธรรมดาเดินแบบ” ในชุด “ธรรมะศรัทธา” ครั้งแรกและครั้งสำคัญของการรวมพลังจิตศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้า โดย ๙ ดีไซเนอร์วงการแฟชั่น นำโดยคุณติ๋ม พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธุ์ ชักชวน ๙ ห้องเสื้อชั้นนำ ได้แก่ T-ra, Realistic Situation, Chai, Ab-Normal, Hook′s, Painkiller, Vickteerut, Pony Stone, Sretsis และ ๔๕ นางแบบและนายแบบมาจัดรายการแฟชั่นโชว์ที่แฝงธรรมครั้งแรกและครั้งเดียวในโอกาสนี้ให้สมกับวาระอันสำคัญ


         นอกจากนี้สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร และ คณะศิษย์ได้คัดสรร ๕ สุดยอดหนังสือคำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นกรณีพิเศษในงานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ รวมทั้งเล่มสำคัญคือ สัมมาทิฏฐิ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรวจทานต้นฉบับ และ ญาณสังวร ๑๐๑ สารธรรม ที่เป็นหนังสือโฉมใหม่ พร้อม QR code สามารถเปิดฟัง ดู ชม เสียงและภาพเจ้าพระคุณสมเด็จตรงตามเนื้อหาในเล่ม 


         ติดตามข่าวล่าสุดได้จาก www.bia.or.th หรือ www.facebook.com/thehiddencapital101 ปฏิทินกิจกรรม online ที่ http://goo.gl/qeBlu6 ติดต่อส่วนงานกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๓๑๑ ๐๙๐๐ 
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.
ติดต่อสอบถาม Webmaster :munjeed@yahoo.com