คิดยาแก้โรคขี้ลืม ของผู้สูงอายุได้
 


คิดยาแก้โรคขี้ลืม ของผู้สูงอายุได้


Share |
คิดยาแก้โรคขี้ลืม ของผู้สูงอายุได้

วารสาร  “ประสาทวิทยาศาสตร์”  ของสหรัฐฯรายงานว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัยฟลอริดา สามารถคิดค้นยาแก้อาการขี้ลืมของผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะโรคสมองเสื่อมได้

ยาแม้ว่าจะยังไม่อาจใช้กับคนได้ แต่นักวิจัยเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์แก่ประชากรผู้สูงอายุของโลกในวันหนึ่งข้างหน้า

การลืมทิ้งสิ่งของไว้ที่โน่นที่นี่ และลืมสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ต้องอาศัยความจำ ที่เรียกว่า “ความจำส่วนใช้งาน” ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมดุลของสารเคมีในสมอง นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯพบว่า ผู้สูงอายุมักจะมีสารเคมีในสมองส่วนนี้ผิดส่วนไป

ดร.เจนนิเฟอร์ ไบซัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะประสาทวิทยาศาสตร์ หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า “การแพทย์ปัจจุบัน สามารถเนรมิตอายุคนให้ยืนยาวขึ้นได้ และบัดนี้ถึงคราวแล้ว ที่เราพยายามจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สูงขึ้นตามไปด้วย และหัวใจของสิ่งนี้ อยู่ที่การหายุทธวิธีและการบำบัดรักษา เพื่อปรับปรุงสุขภาพของสติปัญญา ให้เพิ่มขึ้นตามด้วย”
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.
ติดต่อสอบถาม Webmaster :munjeed@yahoo.com