รร.สาธิต มศว ประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอบคัดเลือก นักเรียน ป.6
 


รร.สาธิต มศว ประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอบคัดเลือก นักเรียน ป.6


Share |
 รร.สาธิต มศว ประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอบคัดเลือก นักเรียน ป.6

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอบคัดเลือก นักเรียน ป.6 หลักสูตร EP Programme หรือหลักสูตรปกติ และนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับ Year 7 หลักสูตรนานาชาติ เข้าศึกษาต่อในระดับ Year 8 ในวันที่ 22 มีนาคม 2557


สนใจสมัครได้ที่ www.spip.in.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-260-9621-3
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.
ติดต่อสอบถาม Webmaster :munjeed@yahoo.com