ปธ.สมาพันธ์ครูใต้ เผยครูย้ายออกพื้นที่น้อยลง
 


ปธ.สมาพันธ์ครูใต้ เผยครูย้ายออกพื้นที่น้อยลง


 ปธ.สมาพันธ์ครูใต้ เผยครูย้ายออกพื้นที่น้อยลง

วันที่ 9 มีนาคม นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนใต้  กล่าวว่า ปัจจุบันการขอย้ายออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของครูไม่ได้มีจำนวนมากเหมือนช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากครูส่วนใหญ่ที่มาจากพื้นที่และภูมิลำเนาอื่นได้ย้ายออกไปเกือบหมดแล้ว จึงเหลือเพียงครูที่มีภูมิลำเนาหรือมีครอบครัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว 

ส่วนครูผู้ช่วยที่เพิ่งบรรจุใหม่จำนวนหนึ่งตามเงื่อนไขการบรรจุจะยังไม่สามารถย้ายออกได้ การย้ายออกของครูจะเป็นการย้ายประจำปีตามปกติเท่านั้นตนไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีกี่คน 

"ครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)มีประมาณ 3 หมื่นกว่าคน ส่วนใหญ่เริ่มมีขวัญและกำลังใจที่ดีเพราะได้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการ การดูแลเรื่องความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่า"นายบุญสม กล่าวและว่าสิ่งที่กำลังรอการจัดสรรงบประมาณจากรัฐคือ เงินเยียวยาครูที่เสียชีวิตรายละ 4 ล้านบาทจำนวน  169 ราย ได้รับคำตอบจากศธ.ว่ากำลังเร่งดำเนินการให้โดยจะต้องเสนอของบประมาณกลางมาจ่าย
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.